Morgen ligt langs de straat

Morgen ligt langs de straat;
een oude pop, bankafschriften,
krulspelden, een spinnenwiel,
een bril, zonder glazen, schriften

vol spinsels, tollen uit een ver
verleden. Klavertje vier,
gedroogd tussen de bladeren
van een boek, gebroken. Stram

lijf, getekend gezicht. Liefde
ingehaald door ouderdomsvlekken.
Mistige stemmen die beslissen,
over morgen. Opgespaard

bij het oude vuil.
Het hobbelpaard voorop.

© Annemarie Kruit

© 2020 | Annemarie Kruit

Op mijn teksten zit copyright. Het auteursrecht is vastgelegd in artikel 1. Auteurswet.

Als iemand iets origineels schrijft of maakt is het niet de bedoeling dat anderen dat werk gebruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf :-).

De wet is duidelijk, in artikel 1 staat het als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”