Heel veel leesplezier!

stiltegebied

daar waar het einde van het land de hemel kust
en de wind altijd waait, waar voeten wegzakken
in blubber en schapenstront

daar waar vogels vrij spel hebben en wegzeilen 
op elk zuchtje wind, het is daar waar onder de vlier 
mijn hart ligt begraven

slijkdiep

© Annemarie Kruit

© 2020 | Annemarie Kruit

Op mijn teksten zit copyright. Het auteursrecht is vastgelegd in artikel 1. Auteurswet.

Als iemand iets origineels schrijft of maakt is het niet de bedoeling dat anderen dat werk gebruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf :-).

De wet is duidelijk, in artikel 1 staat het als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”