Even had ik niet opgelet

Even had ik niet opgelet en keek naar rechts
een omhelzing volgde en ik voelde weer
                                         een gat van binnen

Mijn met moeite herkregen balans verdween
het was een korte eeuwigheid voor ik
                                         mijn beide voeten voelde

De grond had zich niet verplaatst maar
ook dit keer bleef ik achter met lege handen
en bibberend gebald hart

© Annemarie Kruit

© 2020 | Annemarie Kruit

Op mijn teksten zit copyright. Het auteursrecht is vastgelegd in artikel 1. Auteurswet.

Als iemand iets origineels schrijft of maakt is het niet de bedoeling dat anderen dat werk gebruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf :-).

De wet is duidelijk, in artikel 1 staat het als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”