Elke mening telt – ook die, die je niet welgevallig is

AD – Donderdag 23-9-2021

De toon jegens ongevaccineerde mensen die demissionaire Minister-President meneer Rutte en demissionaire vicepremier de heer de Jonge gebruiken is aanmatigend en onwaardig voor hun positie in hun ambt.

Zij leggen bij het aanvaarden van hun functie in de Regering een eed of belofte af op onze grondwet. Een grondwet die zij dienen te verdedigen ten aanzien van alle in Nederland wonende burgers. Bij hun demissionaire status behoort een gematigdere toon en enige terughoudendheid omdat aan hun ontslag van 15 januari jl. een brevet van onvermogen vooraf ging, de Toeslagenaffaire. 

In het begin van de coronacrisis nam ik het op voor het beleid met de woorden ‘niemand heeft eerder een pandemie op deze schaal meegemaakt, zij doen hun best.’ Woorden ook omdat ik de heer de Jonge als hardwerkende wethouder van dichtbij meemaakte toen ik hem vragen stelde in de Rotterdamse commissieraadsvergaderingen als Burgerraadslid. Later toen ik de gevolgen zag op menselijk vlak door de absurditeit van sommige maatregelen heb ik mijn mening herzien en verzucht ‘ze doen maar wat.’

De heren zijn er om onze democratische samenlevingsvorm te beschermen. De meerderheid beslist, maar wel met fundamentele rechten voor minderheden zoals zelfbeschikking, vrijheid van ideologie en levensovertuiging. Zodra een regering fundamentele rechten niet meer verdedigt zitten we op een hellend vlak – de meerderheid wordt een tiran.

Het valt me op dat mensen met een andersluidende stem worden weggezet als ‘wappie.’ Ook door de heren Rutte en De Jonge. Niet iedereen met een andere mening denkt dat er een satanisch kannibalistisch pedofiel netwerk achter deze pandemie zit; deze nonsens wordt door de meerderheid als te idioot voor woorden terzijde geschoven. 

De pandemie leerde ons dat je nooit vleermuizen moet willen eten, zeker niet als die liggen op een markt waar levende dieren worden verhandeld en helemaal niet als daarnaast een schubdier ligt dat het virus overdraagt op mensen. Wat we niet hadden moeten leren, en doen, is ons door de politiek voor haar karretje laten spannen; anderen aanspreken op gedrag. Gevaccineerd of niet gevaccineerd, dat gaat niemand wat aan. Zeggen dat we ons laten vaccineren voor een ander is een politiek antwoord, ik kan me niet herinneren dat ooit iemand een medicijn of vaccin heeft genomen ‘voor een ander.’ Je hebt de keuze en je bent voor keuzevrijheid of niet. 

Onze Rechtsstaat is gebaat bij ministers die respect hebben voor de burgers van Nederland. En dan doel ik op alle Burgers, ook degenen met een andersluidende mening. Misschien moeten we de woorden van demissionaire minister Grapperhaus uit een ander debat ter harte nemen “[…] dit is vrijheid, dat betekent ook dat je je het laat welgevallen als het je niet welgevallig is.” 

© Annemarie Kruit

© 2020 | Annemarie Kruit

Op mijn teksten zit copyright. Het auteursrecht is vastgelegd in artikel 1. Auteurswet.

Als iemand iets origineels schrijft of maakt is het niet de bedoeling dat anderen dat werk gebruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf :-).

De wet is duidelijk, in artikel 1 staat het als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”