Bordesscene voor een toekomstige generatie

AD – Zaterdag 8-1-2022

Politici in Den Haag zijn steeds verbaasd over hoe de burger tegen politiek aankijkt. Het bevreemdt ze dat burgers stemmen op erg rechtse partijen of hun stem geven aan splinterpartijen en zelfs aan partijen die niet opkomen voor hun belangen. Ik snap het wel; wat een gotspe als maandag ministers en staatssecretarissen van Kabinet Rutte IV naast de Koning op het bordes staan. Het zijn dezelfde partijen die ontslag namen vanwege de Kindertoeslagaffaire. 

Je voedt als ouder je kind op tot een deugdzaam mens. De Koning, waar het nieuwe Kabinet straks naast staat, heeft drie dochters die hij vast wil opvoeden tot eerzame burgers. Nou dat wordt een klus in een maatschappij waar alles wordt opgenomen en gedeeld via social media. Filmpjes die iedereen kan terugvinden. Neem het filmpje van de demissionair minister president van VVD-huize die in het huis van de democratie toegeeft te hebben gelogen, volgens hem naar ‘beste eer en geweten.’ Je zal in zijn hoofd wonen waar eer en geweten het goedvinden dat je liegt. Op beeld een demissionaire minister van volksgezondheid van CDA-huize die zegt dat er nooit dwang wordt opgelegd bij het vaccineren en ondertussen een qr-maatschappij optuigt en ongevaccineerden buitensluit. De onkreukbare fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt voor de camera dat zijn partij geen deel gaat uitmaken van Rutte IV. Maandag staan toch mensen van zijn partij op het bordes. En tot slot de tafeldansende fractievoorzitter van D66 die opstapte na een motie van afkeuring na het Afghanistan-debacle. 

Kinderen zijn niet gek die zien dat je met liegen, halve waarheden, terugkomen op je woorden en slecht werk afleveren het ver schopt in dit land. Neem daarbij het sluitstuk dat zij zijn in het corona beleid waarbij zij op een dinsdag aan het einde van de middag hoorden niet meer naar school te mogen. Zij moesten thuisblijven om oma’s en opa’s niet te besmetten met Kerst. Opa’s en oma’s die in de tussenliggende week voor kinderopvang zorgden. 

Voed deze kinderen maar eens op tot verantwoordelijke burgers die niet liegen, zich keurig aan regels houden en idealen hebben. Ik hoop dat Rutte IV genoeg geld heeft voor het Ministerie van Onderwijs want leerlingen hebben onderwijzers nodig die uitleggen wat je allemaal niet hoort te doen. Mochten de heren Rutte en de Jonge ooit uitgeregeerd zijn dan is het advies niet terug te vallen op hun beroep als leraar, laten we voor hen op zoek gaan naar ‘functies elders.’

Hoop is gevestigd op de onderwijzers en de ouders zodat het toch goed komt met de toekomstige generatie waarvan sommigen dan ooit op het bordes staan. Zij staan dan naast een jonge Koningin die verstandig was en geen staatstoelage aannam tijdens haar genomen tussenjaar.

© Annemarie Kruit

© 2020 | Annemarie Kruit

Op mijn teksten zit copyright. Het auteursrecht is vastgelegd in artikel 1. Auteurswet.

Als iemand iets origineels schrijft of maakt is het niet de bedoeling dat anderen dat werk gebruiken ter meerdere eer en glorie van zichzelf :-).

De wet is duidelijk, in artikel 1 staat het als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”